Navadno se ta besedna zveza uporablja v povezavi z vračanjem podatkov iz varnostnih kopij (backup restore). Varnostne kopije so stvar, ki jo navadno nimamo kadar jih potrebujemo. Včasih so se cenene varnostne kopije delale kar na diskete, danes se za tovrstne backupe uporabljajo v glavnem DVDji.

Profesionalni sistemi temeljijo skoraj izključno na tračnih enotah, s tem da v zadnjem času prihajajo v ospredje sistemi s klasičnimi trdimi diski.

Seveda pa besedno zvezo “obnova podatkov” lahko uporabimo tudi v našem primeru, v povezavi z reševanjem podatkov, saj je cilj reševanja prav obnovitev izgubljenih podatkov.

Z obnovo podatkov je v primeru bolj poškodovanih medijev lahko kar precej težav, saj ni dovolj, da na disku (ali drugem mediju) podatke samo oživimo se pravi prikažemo izgubljene bite in bajte, ampak je potrebno podatke povezati v smiselne celote, kar je velikokrat težje od prvega dela posla. Temu postopku pravimo obnavljanje podatkov.